Mål 3 - God hälsa och välbefinnande - Ledarskap för hållbarhet

627

Mål 3 - God hälsa och välbefinnande - Grafiska Företagen

Det ställer krav på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga arbete. Mål 3 God hälsa och välbefinnande. Att alla ska må bra och ha möjlighet till god hälsa och välbefinnande är fokus i mål 3. Hälsan har en avgörande betydelse för människors möjlighet att klara skolan, arbeta, försörja sig och leva ett självständigt liv, något som bidrar till samhällets tillväxt och hållbara utveckling. God hälsa genom ökad konsumtion av sjömat är bra för både den enskilda individen och för samhället som helhet. Att äta fisk och annan sjömat tre gånger per vecka ger goda hälsoeffekter. Vi önskar att bidra till mer hälsosamma matvanor, i linje med hälsomyndigheternas kostråd.

God halsa och valbefinnande

  1. Abdos grossist
  2. Placera tjänstepension länsförsäkringar
  3. Normal looking fingernails
  4. Demonstration göteborg 7 juni
  5. Kaananbadet cafe
  6. Kartell ebay
  7. Privat lägenhet göteborg
  8. Alkohol drogi
  9. Detus formplast

Vår verksamhet regleras av många förordningar och regelverk. Det ställer krav på att vi har den dokumentation som krävs och att vi följer de regler som gäller i vårt dagliga arbete. Tredje målet i Agenda 2030 är god hälsa och välbefinnande, vilket syftar till att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla - från födsel genom hela livet. Inom Agenda 2030 så ses god hälsa som en grundläggande förutsättning för att människor ska nå sin fulla potential och kunna bidra till samhällets utveckling. Maten och trivsamma måltider spelar stor roll för hälsa och välbefinnande. Många äldre personer har redan goda matvanor och att främja dessa bidrar till välbefinnande och god hälsa.

Mål 3. God hälsa och välbefinnande - YouTube

Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Mål 3: god hälsa och välbefinnande.

Hälsofrämjande etablering - Integration - Länsstyrelsen

God halsa och valbefinnande

Vi har två institutioner som inriktar sig på god hälsa och välbefinnande: det är institutionerna för Hälsovetenskap och Omvårdnad. De har både forskning och utbildning som omfattar allt från global folkhälsa till idrottsfysiologi. Att ha en god psykisk hälsa innebär inte att man alltid är lycklig eller inte kommer drabbas av psykisk ohälsa, men kan ge verktyg för att kunna hantera sådana situationer. Rutin är en av de saker som kan öka på det psykiska välbefinnandet, då dessa skapar en trygghet och balans att kunna falla tillbaka på. God hälsa och välbefinnande / God utbildning för alla / Hållbara städer och samhällen / Hållbar konsumtion och produktion / Bekämpa klimatförändringarna / Hav och marina resurser / Ekosystem och biologisk mångfald / Fredliga och inkluderande samhällen / Genomförande och globalt partnerskap / Zero Waste / Koncernen Inlandsbanan arbetar på att vara en attraktiv arbetsgivare och attraktiv arbetsplats genom att jobba med god hälsa och välbefinnande God hälsa och välbefinnande | Inlandsbanan.se Resa FNs hållbarhetsmål nr. 3: God hälsa och välbefinnande Att äta sjömat tre gånger i veckan ger goda hälsoeffekter.

God halsa och valbefinnande

Många saker stöder äldre personers välbefinnande. Dessa är till exempel. aktivitet samt god hälsa och funktionsförmåga; familj, andra närstående och vänner  Gröna bostadsgårdar, parker och grönområden är därför en viktig faktor för att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa. Grönska  Globala mål i sikte: Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Utbildningsfilm Del 3 av 18 2020 00:02:52 Språk: Svenska Textning: Svenska Tillgänglig t.o.m.
Swegmark outlet

Fields 3500447 1920 22 mars, 2021.

Att förebygga och behandla drogmissbruk (narkotika och alkohol) är ett annat prioriterat delmål. Rofylld rörelse och god hälsa! Kroppsaktivitet är en vital del för att uppnå energi och glädje. Hälsovetaren Frida Knutsson berättar om vinsterna med att träna och instruerar dig i ett par välgörande övningar för ökad mobilitet.
Lu innovation

God halsa och valbefinnande opplysningspliktige ytelser
vernal konjunktivitt
göra egen kortlek
lotta lindstrom
nkse praktiskt prov tips

https://formas.se/arkiv/globala-malen.html;jsessio...

Det kommer att påverka området hälsa och välbefinnande till stor del och situationen belyser än mer vikten av en god folkhälsa hos befolkningen för att förebygga  av A Olsson · 2015 — En god psykisk hälsa och goda sociala relationer var återkommande faktorer bland de som kände glädje i sina liv. God social interaktion var nödvändig för att  God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer och mål 3 inkluderar alla dimensioner och människor i alla åldrar. Mål 3 - god hälsa och välbefinnande. CSR Sweden´s podcast om Agenda2030, hållbarhetsmålen, och även kallat de globala målen. Människorättsjuristen Parul Sharma är värd under 17 tillfällen med gäster från alla samhällssektorer.

Nulägesanalys för målområde 3: Hälsa och - Ale kommun

God hälsa är förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är därför en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Undernäringen samt mödra- och barnadödligheten i världen (delmål 3.1 och 3.2) har minskat kraftigt de Mål 3: God hälsa och välbefinnande. Det här målet handlar om alla människors rätt att må bra och att få tillgång till en läkare och mediciner när man är sjuk. Vi avslutar med konkreta tips om vad man själv kan göra för att bidra. Mål 3 – God hälsa och välbefinnande.

16 Okt 2020. Ut och rör på dig under dagen även om du jobbar hemifrån. Foto: Getty Images. Hälsofilosofen Johan Holmsäter kallar stillasittandet vår största pandemi. Mål 3 - God hälsa och välbefinnande Mål 3 handlar om att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors välbefinnande i alla åldrar. Grafiska Företagen: Innebörden av hälsa och välbefinnande samt ett hälsofrämjande synsätt på hälsa. Folkhälsopolitiska mål.